HNP - Sáng 27/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2017 để thông tin về nội dung các giải pháp phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy vừa có thông báo số 306-TB/BCĐ về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp giao ban BCĐ quý I năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 628-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Long Biên.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy vừa có kế hoạch số 04/KH-BCĐ về công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016, của Thành ủy về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại" giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 617-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy khóa XVI tại Hội nghị giao ban quý I/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 611-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU tại buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP -  Ban Tổ chức Thành ủy vừa ban hành Thông báo số 664-TB/BTCTU về việc Chiêu sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017-2018 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem