HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về thực hiện Pháp lệnh ưu đãi đối với Người có công với Cách mạng trên địa bàn quận năm 2017; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, UBND huyện Thanh Trì vừa ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 tới toàn thể các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/2, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị gặp mặt những người con quê hương đang công tác trên mọi miền tổ quốc và phát hành cuốn sách các nhà khoa bảng, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu huyện Thường Tín giai đoạn 1075 - 2015.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/2, huyện Phú Xuyên đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN) năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Phúc Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính Nhà nước và thực thi công vụ, UBND huyện Thường Tín đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành kế hoạch số 225/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả dịch cúm gia cầm, không để lây lan ra diện rộng, hạn chế dịch lây nhiễm sang người, giảm thiểu thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi đến mức thấp nhât khi có dịch xảy ra, UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND triển khai phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, năm 2017, huyện Thường Tín tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem