Phê duyệt Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Đại học Dược Hà Nội (18:13 11/08/2015)


HNP - Ngày 10/8, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Đại học Dược Hà Nội.


Theo đó, Quỹ Hỗ trợ sinh viên Đại Học Dược Hà Nội là quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận; nhằm mục đích thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện; kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo thế hệ Dược sỹ trẻ của Trường Đại học Dược Hà Nội.
 
Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Đại học Dược Hà Nội có nghĩa vụ tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện xét và trao học bổng hỗ trợ theo đúng mục đích của Quỹ; Tài trợ đúng theo sự ủy quyền của các cá nhân, tổ chức đã ủy quyền; Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hoạt động của Quỹ qua báo chí, truyền hình, internet; qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên nhà trường theo đúng quy định pháp luật.
 
Bên cạnh đó, Quỹ có nhiệm vụ tổ chức hoặc phối hợp với các cá nhân, tổ chức có liên quan tiến hành các hoạt động vận động quyên góp, tài trợ theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước đóng góp theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và theo quy định pháp luật; Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ; nộp thuế phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.
 
Thành viên sáng lập Quỹ gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Đông Á; Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức; Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh; Công ty Cổ phần Sao Thái Dương; Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú; Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoa Linh; Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện VBC.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật