Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
84/TB-BCĐ 16/02/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1181/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.
Còn hiệu lực
36/KH-UBND 16/02/2017 Về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017
Còn hiệu lực
35/KH-BCĐ 16/02/2017 Về việc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
610/UBND-KGVX 16/02/2017 Về việc phối hợp tăng cường thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Còn hiệu lực
1154/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc điều chỉnh hạng chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1174/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ.
Còn hiệu lực
1177/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội.
Còn hiệu lực
32/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017.
Còn hiệu lực
33/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2249 văn bản / 225 trang

Trang :